Energija je uvijek bila važna, a danas, usred krize lanaca opskrbe i brzog rasta cijena, postala je i strateška odrednica u ostvarivanju konkurentske prednosti i u donošenju poslovnih odluka. Štednja energije i bolja energetska učinkovitost važne su u svemu, počevši od raznih uređaja koje koristimo do sve složenijih poslovnih procesa kojima se bavimo. Nove tehnologije stvaraju pretpostavke za razvoj novih poslovnih modela i novih modela naplate, a među tim tehnologijama, internet stvari je tehnologija koja dovodi do promjene paradigme u potrošnji energije i u donošenju boljih poslovnih odluka.

Things Talk applikacija

(IoT platforma kao usluga) ili IoT platforma as a service. Podatak pretvara u informaciju (a informaciju pretvara u uvid)

S našom platformom interneta stvari (s našom IoT platformom) možete: Smanjiti troškove poslovanja primjenom boljih poslovnih procesa

Platforma vam omogućuje prilagodbu na zahtjeve zelene ekonomije

ThingsTalk

Strateško upravljanje

Vaša tvrtka ima svoje ciljeve, koje ostvaruje. Međutim, živimo u svijetu stalnih promjena pa je ponekad dobro imati još jedan uvid, drukčiju perspektivu koja će vam otvoriti nove horizonte u svakodnevnoj primjeni vaše poslovne strategije. Svojim klijentima nudimo pristup do najnovijih tehnologija, uz pristupačan trošak vlasništva, kratak rok implementacije i svesrdnu pomoć tijekom trajanja projekta - i poslije toga! Pružamo točne informacije o svim aspektima poslovanja, uključujući i potencijale za ulaganja.

Pogledaj načine upravljanja
1

Prihvat i prikaz podataka s uređaja

Podaci s uređaja prikupljaju se i pohranjuju na jednom, središnjem mjestu, koje nazivamo platforma. Riječ je o golemom broju uređaja – izvora podataka – koji podatke na platformu šalju putem različitih mreža, primjenom raznih tehnologija. Ti podaci dolaze u obliku velikog broja istodobnih poruka koje treba prihvatiti, razvrstati, pohraniti i čuvati te prikazati na čitljiv način kako bi se mogle proslijediti prema drugim sustavima koji će ih dodatno obraditi i pretvoriti u korisne informacije.

2

Čuvanje podataka i osiguranje kvalitete

Svi podaci se pohranjuju se u podatkovnom centru i čuvaju u skladu s normama ISO 27001 i ISO 27017 što uključuje i business continuity procedure koje se redovno testiraju i poboljšavaju.

Kvaliteta podataka provodi se automatizirano, čime se odmah otkrivaju nepravilnosti kao što su podaci koji nedostaju zbog kvara uređaja ili mreže i nevjerodostojni podaci, koji pokazuju nerealne vrijednosti. Sustav odmah obavještava korisnika o uočenim nedostacima u podacima, prije nego ih proslijedi na dalju obradu, čime se smanjuju troškovi i neugodnosti uklanjanja problema.

3

Implementacija

Usluga korištenja platforme standardna je cloud usluga, koja se pruža s infrastrukture u podatkovnom centru u vlasništvu i pod potpunim nadzorom tvrtki Comping i DataTarget. Za primjenu usluge, pretpostavlja se povezanost putem posebnih internetskih linkova s pružateljem mrežnih usluga, najčešće s nekom tvrtkom, operaterom telekomunikacija.

4

Modeli implementacije

Pružamo nekoliko modela implementacije usluge:

• Greenfield implementacija sastoji se od konfiguracije mreže IoT uređaja i njihovog povezivanja s platformom. Riječ je o sveobuhvatnom rješenju, po načelu ključ u ruke.

• Implementacija na postojećoj mreži međusobno povezanih uređaja, u biti je zamjena te druge platforme – našom. Pretpostavlja migraciju podataka s prethodne na našu mrežu, što se smatra dodatnom uslugom.

• Krovna / umbrella implementacija – implementacija je naše platforme na postojeću platformu kao na jedan od izvora podataka za našu platformu. Riječ je o slučaju u kojem korisnik već ima platformu s kojom je zadovoljan, no želi rješenje koje će objediniti sve njegove informacijske sustave, koje obuhvaća i mreže s kojima postojeća platforma nije usklađena.

Operativno
upravljanje

Upravljanje operacijama sastoji se od uspostave i održavanja ravnoteže između ljudi, procesa i tehnologije. Ta ravnoteža je ključni faktor uspjeha i preduvjet za postizanje zadovoljavajućeg korisničkog iskustva, ostvarivanje veće dobiti, višu kvalitetu usluge i konačno: to je ono što će vas uzdići iznad konkurencije.

Nadzorno administrativni centar

Platforma je središte svih operacija. To je mjesto na kojem se uključuju, konfiguriraju i administriraju svi uređaji, na kojem se određuje njihova lokacija i gdje se ažuriraju svi njihovi podaci. Na platformi se obavlja i nadzor mreže – predočen grafički: pokazuje stanje svih uređaja koji su priključeni. Prikazan je status svakog uređaja, njegovi matični podaci i tehničke pojedinosti. Mobilna aplikacija za montere uređaja na terenu, alat je koji pojednostavljuje i ubrzava njihovu instalaciju.

Things Talk applikacija
Things Talk applikacija
Things Talk applikacija

Korisnički doživljaj

Platforma ima veći broj korisničkih sučelja, ovisno o industriji u kojoj se primjenjuje – bilo da je riječ o očitanju plinomjera, vodomjera ili praćenju imovine. Rad sa sučeljima je ugodan, jer su pregledna, ergonomična, responzivna (prikaz prilagođavaju uređaju na kojem se pokreću) i jednostavna za uporabu. Aplikacija nudi veći broj uobičajenih prikaza i izvještaja, među kojima su i obavezni regulatorni izvještaji, specifični za pojedine industrije i propisani od nadzornih tijela.

Sigurnost i kvaliteta podataka

Podaci s uređaja prikupljaju se, razvrstavaju i strukturirano pohranjuju te čuvaju od krađe, manipulacije i uništenja, sukladno ISO27001 i ISO27017 normama. Periodička kontrola podataka odvija se automatski, čime se jamči njihova cjelovitost i valjanost. Nepravilnosti u podacima, kada se pojave, ispravljaju se u suradnji s korisnikom, što pojednostavljuje održavanje i optimizaciju sustava. Podaci se automatski kopiraju i pohranjuju na sekundarnoj lokaciji, u sklopu standardnog backup&recovery procesa. Usluga je maksimalno dostupna, čak i u slučaju najtežih zastoja, što se postiže stalnom revizijom business continuity procesa.

Things Talk applikacija
Things Talk applikacija Things Talk applikacija

Integracije

Platforma se može integrirati s raznim vanjskim sustavima, poput sustava za naplatu, ERP sustava, sustava za upravljanje imovinom, itd. Digitalna transformacija procesa prikupljanja podataka s udaljenih lokacija i njihova automatska dostava na IT sustave za podršku poslovanju, poboljšava i druge procese, kao što su izdavanje računa, poslovno planiranje, održavanje i korisnička podrška.

Uređaja
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
Poruka
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Izvješća
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

Modeli za određivanje cijena

Ponuda je dostupna na zahtjev, a definirana je prema konfiguracijskim parametrima prikupljenima tijekom prodajnog procesa.

Model za određivanje cijena temelji se na ovim parametrima:

 • Količina izvora podataka (uređaja) i njihovo ponašanje
 • Količina kapaciteta za čuvanje i prijenos (migraciju) podataka s mreže interneta stvari te kapaciteta za održavanje stalne dostupnosti usluga. Svi navedeni procesi su stalno aktivni i redovno se certificiraju usklađivanjem s ISO normama. Jamčimo stalnu dostupnost!
 • Usluga automatskog čišćenja podataka, aktivacija sustava upozoravanja, priprema podataka za unos u poslovne sustave. Jamčimo iznimnu kvalitetu podataka!
 • Povezivanje s vanjskim sustavima, izvoz podataka.